Hvem er Jan?

Det får du vite straks
Inntil videre: