Helse i et samfunnsperspektiv

Samfunnsmedisin handler om sammenhengen mellom folks helse og hvordan samfunnet er strukturert. Perspektivet kan sammenlignes med bruk av programmet Google Earth. Det er mulig å zoome inn på “pasientnivå” samtidig som det helhetlige bildet (av planeten) bevares. Kort fortalt: årsakssammenheng mellom makro og mikro.

Et eksempel på en studie innenfor fagfeltet kan være sammenhengen mellom forventet levealder og sosioøkonomisk bakgrunn. I Oslo er det for eksempel en forskjell på ~10 år i forventet levealder mellom beboere i vest- og østkant. I Glasgow er det bydeler med enda større skille (~30 år), hvor bydelen med lavest forventet levealder kan sammenlignes med utviklingsland som Ghana. Vi vet ikke nøyaktig hva det kommer av, men vi kan hypotisere. Faktorer som har betydning for folkehelsen kaller vi sosiale helsedeterminanter. Da ser vi på hvilke miljøfaktorer, biologiske faktorer, sosiale faktorer (usw.) som kan virke svekkende eller styrkende for helsen. Røyking er et eksempel på en faktor som det viser seg at personer med dårligere sosioøkonomisk bakgrunn har det vanskeligere for å slutte med. Koblingen mellom dårlig tannhelse og økonomisk evne er også interessant. Hvorfor tror dere det er slik?

Quotefancy-1308005-3840x2160Rudolf Virchow anses av mange som sosialmedisinens far (pappa).

Samfunnsmedisin er et stort fagområde som inkluderer studier som

  • Epidemiologi
  • Trygdemedisin
  • Medisinsk jus
  • Forebyggende medisin

og to spesialiteter utenfor sykehuset:

  • Arbeidslege
  • Samfunnslege

Kurset er lagt opp slik at det til sammen vil være 8 forelesninger og 5 gruppearbeider. Det anbefales å sjekke ut fagsiden og melde seg inn i facebook-gruppen (Samfunnsmedisin UIO H18) for å holde seg oppdatert med det som skjer, har skjedd, og skal skje videre.


ForeleserAnne Helene Kveim Lie

Ressurser
Presentasjon
Kompendium i samfunnsmedisin

Fagplan i samfunnsmedisin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s