Katalog

EXPHIL

 1. EXPHIL I. PLATON
  200818
 2. EXPHIL II PLATON OG ARISTOTELES
  230818
 3. EXPHILSEMINAR I
  240818
 4. EXPHIL III. ARISTOTELES
  300818
 5. EXPHIL IV. DESCARTES
  040918
 6. EXPHILSEMINAR II
  060918
 7. EXPHIL V. DESCARTES / HUMES
  100918*
 8. EXPHIL VI. HUME
  110918
 9. EXPHIL VII. KANT – TEORETISK FILOSOFI
  190918
 10. EXPHILSEMINAR III
  200918
 11. EXPHIL XIII. UTILITARISME (SMART)
  231018
 12. EXPHIL XIV. DEONTOLOGI (FRIED)
  241018
 13. EXPHIL XV. DYDSETIKK
  X;Y;Z

STATISTIKK

 1. Innledning, sannsynlighetsregning I
  210818
 2. Sannsynlighetsregning II
  230818
 3. Bayes lov
  280818
 4. Binomisk fordeling
  300818
 5. Gruppeøvelser i statistikk (345)
  310818
 6. Normalfordelingen
  030918
 7. Hypotesetesting
  040918
 8. Gruppeøvelser i statistikk (678)
  070918
 9. Konfidensintervall
  100918
 10. Analyse av krysstabeller: RD, RR og OR, kjikvadrattest
  110918
 11. Gruppeøvelser i statistikk (91011)
  140918
 12. Analyse av pardata: ett-utvalgs t-test
  170918
 13. Analyse av to uavhengige grupper: to-utvalgs t-test
  170918

Modul 1
M1B1

 1. Studentdemokrati samt død og Lars i som går i 4.
  170818
 2. Introduksjon til modul 1
  200818
 3. Biopsykososial modell
  200818
 4. Kommunikasjon, tillit | Modell for konsultasjon
  200818
 5. Helse i et samfunnsperspektiv
  210818
 6. Hvordan spise sunn mat på studentbudsjett? Tips om innkjøp, menyer og oppskrifter for dine første 30 dager som student
  220818
 7. Informasjon fra studieseksjonen og studentveiledningen
  220818
 8. Helsevesenets oppbygging
  230818
 9. KURS: PC-øvelser
  240818
 10. Profesjon, yrkesrolle I & II
  270818
 11. Fastlegens oppgaver
  270818
 12. Morgendagens helseutfordringer
  280818
 13. Tbl – Kontaktetablering aud
  300818
 14. Ulikheter i helse
  030918
 15. Celler og vev I
  030918
 16. Celler og vev II
  040918
 17. Celler og vev III
  040918
 18. Orientering om eksamen
  040918
 19. Ulikheter i helse, kasuistikker
  060918
 20. Histologikurs – Cellen
  070918
 21. Muskel/skjelett
  100918
 22. Kommunikasjon
  100918
 23. Nervesystemet
  110918
 24. Det endokrine system
  110918
 25. KURS: Sansene
  130918
 26. Sirkulasjon
  170918
 27. Respirasjon
  170918
 28. Medikalisering og overbehandling
  180918
 29. Medisinsk humaniora
  180918
 30. KURS: Puls og blodtrykk
  180918
 31. Nyrer og urinveier
  190918
 32. Mål for forekomst av helse, sykdom og død
  190918
 33. Immunsystemet
  190918
 34. GR: Respirasjon
  200918
 35. GR: Syk eller frisk?
  210918

M1B2

 1. Introduksjon til blokk 2
  221018
 2. Cellebiologi – introduksjon
  221018
 3. Bindinger og grupper
  231018
 4. Syre/base, buffere
  231018
 5. Karbohydrater og lipider
  231018
 6. Cellen i mikroskopet
  231018
 7. Histokurs – cytologi
  251018
 8. LSB: smågruppe uke 10
  X;Y;Z
 9. Membraner
  X;Y;Z
 10. Cellens avgrensning, ekstracellulært miljø
  X;Y;Z
 11. Diffusjon over membraner
  X;Y;Z
 12. Acidose
  X;Y;Z
 13. Vanntransport, osmose, cellevolum
  X;Y;Z
 14. Membrantransport
  X;Y;Z
 15. LSB: smågruppe uke 11
  X;Y;Z
 16. Enzymer
  X;Y;Z
 17. Aminosyrer og proteinstruktur
  X;Y;Z
 18. Enzymkinetikk I
  X;Y;Z

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Modul 6