Katalog

Modul 1
M1B1

 1. Studentdemokrati samt død og Lars i som går i 4.
  170818
 2. Introduksjon til modul 1
  200818
 3. Biopsykososial modell
  200818
 4. Kommunikasjon, tillit | Modell for konsultasjon
  200818
 5. EXPHIL I. PLATON
  200818
 6. Helse i et samfunnsperspektiv
  210818
 7. Innledning, sannsynlighetsregning I
  210818
 8. Hvordan spise sunn mat på studentbudsjett? Tips om innkjøp, menyer og oppskrifter for dine første 30 dager som student
  220818
 9. Informasjon fra studieseksjonen og studentveiledningen
  220818
 10. Helsevesenets oppbygging
  230818
 11. Sannsynlighetsregning II
  230818
 12. EXPHIL II PLATON OG ARISTOTELES
  230818
 13. EXPHILSEMINAR I
  240818
 14. KURS: PC-øvelser
  240818
 15. Profesjon, yrkesrolle I & II
  270818
 16. Fastlegens oppgaver
  270818
 17. Morgendagens helseutfordringer
  280818
 18. Bayes lov
  280818
 19. Binomisk fordeling
  300818
 20. Tbl – Kontaktetablering aud
  300818
 21. EXPHIL III. ARISTOTELES
  300818
 22. Gruppeøvelser i statistikk (345)
  310818
 23. Ulikheter i helse
  030918
 24. Celler og vev I
  030918
 25. Normalfordelingen
  030918
 26. Hypotesetesting
  040918
 27. Celler og vev II
  040918
 28. Celler og vev III
  040918
 29. Orientering om eksamen
  040918
 30. EXPHIL IV. DESCARTES
  040918
 31. Ulikheter i helse, kasuistikker
  060918
 32. EXPHILSEMINAR II
  060918
 33. Histologikurs – Cellen
  070918
 34. Gruppeøvelser i statistikk (678)
  070918
 35. Konfidensintervall
  100918
 36. Muskel/skjelett
  100918
 37. Kommunikasjon
  100918
 38. EXPHIL V. DESCARTES / HUMES
  100918*
 39. Analyse av krysstabeller: RD, RR og OR, kjikvadrattest
  110918
 40. Nervesystemet
  110918
 41. Det endokrine system
  110918
 42. EXPHIL VI. HUME
  110918
 43. KURS: Sansene
  130918
 44. Gruppeøvelser i statistikk (91011)
  140918
 45. Sirkulasjon
  170918
 46. Respirasjon
  170918
 47. Analyse av pardata: ett-utvalgs t-test
  170918
 48. Analyse av to uavhengige grupper: to-utvalgs t-test
  170918
 49. Medikalisering og overbehandling
  180918
 50. Medisinsk humaniora
  180918
 51. KURS: Puls og blodtrykk
  180918
 52. Nyrer og urinveier
  190918
 53. Mål for forekomst av helse, sykdom og død
  190918
 54. Immunsystemet
  190918
 55. EXPHIL VII. KANT – TEORETISK FILOSOFI
  190918
 56. GR: Respirasjon
  200918
 57. EXPHILSEMINAR III
  200918
 58. GR: Syk eller frisk?
  210918

M1B2

 1. Introduksjon til blokk 2
  221018
 2. Cellebiologi – introduksjon
  221018
 3. Bindinger og grupper
  231018
 4. Syre/base, buffere
  231018
 5. Karbohydrater og lipider
  231018
 6. Cellen i mikroskopet
  231018
 7. EXPHIL XIII. UTILITARISME (SMART)
  231018
 8. EXPHIL XIV. DEONTOLOGI (FRIED)
  241018
 9. Histokurs – cytologi
  251018
 10. LSB: smågruppe uke 10
  X;Y;Z
 11. Membraner
  X;Y;Z
 12. Cellens avgrensning, ekstracellulært miljø
  X;Y;Z
 13. Diffusjon over membraner
  X;Y;Z
 14. Acidose
  X;Y;Z
 15. Vanntransport, osmose, cellevolum
  X;Y;Z
 16. Membrantransport
  X;Y;Z
 17. EXPHIL XV. DYDSETIKK
  X;Y;Z
 18. LSB: smågruppe uke 11
  X;Y;Z
 19. Enzymer
  X;Y;Z
 20. Aminosyrer og proteinstruktur
  X;Y;Z
 21. Enzymkinetikk I
  X;Y;Z

M1B3

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Modul 6