Informasjon fra studieseksjonen og studentveiledningen

Fristen for å søke om tilrettelagt eksamen er for

 • Vårsemester 1. februar
 • Høstsemester 1. september

Tilrettelegging for tilstander som f.eks. pollenallergi må sendes igjennom en akutt søknad ikke tidligere enn syv dager før eksamen. Unntak innvilges da forskjellig fra sak til sak.

Fravær ved eksamen uten legeattest regnes som et eksamensforsøk. Studenten får da heller ikke gå opp til en utsatt eksamen. Legeattest må leveres senest tre dager etter første eksamen. Ved gyldig legeattest gjeldes ikke bruk av et eksamensforsøk og studenten får ta en utsatt eksamen. Dersom studenten blir syk under eksamen må lege oppsøkes samme dag.

Karakterskalaen ved Universitetet i Oslo går fra A (høyest) til F (lavest), hvor alle karakterer over F er en bestått eksamen. I løpet av modul 1 vil studentene ha tre eksamener. Sluttkarakteren regnes som et gjennomsnitt.

Får studenten karakteren F vil vedkommende motta beskjed og bli oppmeldt til en ny eksamen. Dersom studenten håper på å forbedre en karakter må de selv melde seg opp innen de gitte fristene (1. februar og 1. september). Beste karakter blir da gjeldende.

Ved digital eksamen vil hver student få automatisk tilbakemelding. Dersom studenten ønsker tilbakemelding eller begrunnelse i etterkant av en skriftlig eksamen vil de måtte be om det manuelt.

Klagefristen etter endt sensur er på tre uker. Da sendes klagen til klagekommisjonen som vanligvis vil bruke ~3 uker på å behandle den. Klagekommisjonen fører en blind omsensur. Det vil si at klagen ikke skal begrunnes. Resultatet kan gå begge veier, så det er lurt å tenke seg godt om først (be om begrunnelse!). Det er også mulig å klage på formelle feil under eksamen (feil i oppgavesett, dårlig gjennomførelse usw.). Da må det også legges ved en begrunnelse.

På UiO er det (mer enn) to regler og (minst) to måter å miste studieplassen/retten sin på:

 • Tregangersregelen
  Hver eksamen kan tas opp inntil tre ganger
 • Firesemestersregelen
  Studenten kan ikke være mer enn fire semestre forsinket i kurset

Det er mulig å søke om dispensasjon (å få frigjort et eksamensforsøk), men det er sjeldent det innvilges. Dersom studenten bryter en eller begge av reglene vil de miste ordinær studierett og kan ikke søke seg inn igjen som medisinstudent ved UiO. Firesemestersregelen gjelder ikke de som har fått innvilget permisjon. Medisinstudiet har egne frister for å søke om ordinær permisjon:

 • 15. mai for påfølgende vårsemester
 • 1. november for påfølgende høstsemester

De som søker foreldrepermisjon har flere regler, men samme frister. For sykepermisjon gjelder fristene:

 • 1. april for vårsemester
 • 1. november for høstsemester

Permisjon utover ett år sammenhengende innvilges bare i helt spesielle tilfeller. Studenter som har fått innvilget permisjon er ikke nødvendigvis garantert studieplass etter endt permisjon. Her er det prioriteringslisting som gjelder.

Eksamener i MED1100 kurset kan ikke tas opp igjen etter fullført MED2200. EXPHIL må fullføres innen start på modul 3.

Tillatte kalkulatorer

Les serviceerklæringen så ser du hva som forventes av deg og hva som forventes av universitetet. Ta kontakt med Hanne Moen om det er noen spørsmål. Bruk Si-Fra-systemet for å gi tilbakemelding (positiv/negativ) på det fysiske og psykososiale miljøet på UiO. Sikresiden.no er en god læringsressurs for studenter som er interesserte i å lære hvordan å takle og forebygge akutte situasjoner.

Det er lov å bruke fremmedspråklig ordbok i modul 1, men ikke senere. Modul 6 (9. semester) foregår på engelsk.

Ord fra Håvard og Yulia (studentveiledningen)
Studentveiledningen er veiledning for studenter av studenter. Sajad Maghsoudi er veileder for odontologistudentene. Alle veilederne har taushetsplikt. Spør dem om alt fra:

 • Erfaringer som student
 • Bøker
 • Utveksling
 • Eksamensangst
 • Personlige problemer

Konklusjon: ALT.

Kontorene deres er i 1. etg på Domus Medica ved MED-studieinfo. Åpningstidene varierer etter timeplanene til veilederne. De kan kontaktes via. mail:

 • studentveiledning@medisin.uio.no
 • studentveiledning@odont.uio.no

Kulltillitsvalgt
Ny tillitsvalgt velges hver modul. Arbeidsoppgavene inkluderer:

 • Ta opp saker som angår kullet
 • 2x møter med andre tillitsvalgte
 • Møter med modulutvalget

For første modul er det felles tillitsvalgt for medisin- og odontologistudentene. Den tillitsvalgte får til gjengjeld for arbeidet ett utvekslingspoeng hvert semester.

Foreningsdag
I år er det foreningsdag for medisin- og odontologistudentene 28. august fra kl. 10 til 13 utenfor det store auditoriet.


ForeleserHanne Moen

Ressurser
Presentasjon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s