Binomisk fordeling

Hovedsakelig en presentasjon med utdypning.

Eksempler på begivenheter som kan være ikke-uavhengige:

  • Gjentatte observasjoner av samme subjekt
  • Slektskap mellom individer (genetisk predisposisjon)
  • Smittsomme sykdommer

Binomisk fordeling
For å kunne ta i bruk binomiske fordelinger må vi innfri visse krav:

  • Begivenhetene må være uavhengige
  • Begivenhetene må være binære (to utfall)
  • Sannsynlighetene for utfallene må være statiske

Hvor mange vil vi forvente?
E(X) – forventning til X
n – totalmengden
P – sannsynlighet for X

E(X) = n*P

Standardavvik
SD(X) – Standard deviation of X (Standardavviket til X)
n – totalmengden
p – sannsynlighet for X
Varians.PNG

Mer om dette


ForeleserMagne Thoresen

Ressurser
Presentasjon

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s