EXPHILSEMINAR I

I hovedsak et hefte og mye halvkompetent tolkning av dansk.

Mer info om seminarvarianten
Det finnes en engelsk variant EXPHIL03E som går an å tas.

exphilsems1Første oppgave: 4-600 ord (ingen karakter).
Andre oppgave: 8-1000 ord
Det handler om å holde seg konsis innen en bredde på +-10%. Kravene er ikke så høye, bare det vises at du:

 • Har gjort et oppriktig forsøk på å løse oppgaven.
 • Er opprinnelig forfatter av teksten.
 • Holder innholdet nogenlunde relevant for problemstillingen.

Fokus burde være på de to bøkene (Exphil I g Exphil II) som er pensum og forelesningene. Semesteroppgaven veier tyngre enn hjemmeeksamen. Et godt resultat på semesteroppgaven er en god forsikring mot feil på eksamen. Sjekk emnesiden på CANVAS for å holde deg oppdatert på nytt som skjer (og frister).

exphilsems5

exphilsems4

exphilsems3

 1. Ikke et argument, heller en rekke påstander.
 2. Første delsetning en konklusjon, andre et premiss.
 3. Første setning en konklusjon. Andre setning et premiss.
 4. Siste setning en konklusjon. Første setning et premiss.
 5. Første setning en konklusjon. Andre setning et premiss.
  Underliggende premiss om at personen ønsker å gjøre det bra på jobbintervjuet.
 6. Ikke et argument, heller en rekke påstander.
  Første setning kan virke som en “lurekonklusjon”

exphilsems2

7. Første setning en konklusjon, andre og tredje premisser.
8. Ikke et deduktivt argument, heller en abduksjon (inference to the best explanation).
Premisset er sannsynlig, men ikke nødvendigvis sant. Andre setning en konklusjon. Første setning et premiss.

Abduksjon.png
Eksempel:
Dersom en turist/beboer/pensjonist i Gran Canaria forteller deg at de kommer fra Norge, er det rimelig å anta at de er fra Oslo. Det er ikke nødvendigvis sant, men det er mulig. Samme logikk gjelder #8. Dersom bussen er forsinket, er det rimelig å anta at den har problemer med motoren.

9. Første setning en konklusjon, andre og tredje premisser.
Tilnærmet samme struktur som #7.

Om argument
I første omgang undersøker vi om forholdet mellom premissene og konklusjonen(e) er logisk forsvarlig. Gitt at vi antar at premissene stemmer, følger da konklusjonen(e)? I etterkant går det an å undersøke om vi i utgangspunktet engang ønsker å akseptere premissene.


ForeleserCarsten Hansen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s