EXPHILSEMINAR III

Singer’s claim is not that abortion is pardonable in every circumstance. Anyone who is against abortion will always have exceptions. Many students misinterpret Singer as meaning abortion should follow the whims of the parents. 

Gyldighet forteller oss ikke hvorvidt en konklusjon eller premissene faktisk er sanne, men hvorvidt disse henger logisk godt sammen. Hvordan kan vi maksimere antallet sannheter vi har i hodet? Jo, den enkleste måten er jo å bare tro på alt du hører.

Validity (gyldighet) og justification
Om det er god grunn for å akseptere premissene er det også god grunn for å akseptere konklusjonen. Et deduktivt argument er sannhetsbevarende. Justification (berettigelse) er hvorfor vi har grunn til å tro at noe er sant. På samme måte kan vi betvile minst ett av premissene dersom konklusjonen er tvilsom.

Singer
Hvilken strategi bruker de liberale når de motviser de konservative?


ForeleserCarsten Hansen

EXPHILSEMINAR II

Når vi skal svare på oppgaven om Descartes gjelder det å finne hva premissene og konklusjonene hans er. Det vil være ett hovedargument med flere små som fungerer supplerende. Hovedpremissene kan hver for seg være konklusjoner med påfølgende underpremisser. Fordi hovedkonklusjonen hans er relativt kontroversiell, er det naturlig at premissene også er det. Derfor kan det være nødvendig å argumentere for dem og. 

Eksempelstruktur
HP – Hovedpremiss
UP – Underpremiss

HP1
HP2
HP3
Hovedkonklusjon

UP4
UP5
Konklusjon = HP1

Noen premisser er ikke nevnt, men nødvendig for konklusjonen. Disse kaller vi stilltiende antagelser. Det er nesten alltid flere enn bare én om de først finnes i teksten. Eksempel:

 • Det er ikke galt å være på telefonen i timen, alle andre er det hele tiden.
  Den stilltiende antagelsen er da at noe er riktig bare fordi andre gjør det.

Det er ofte at forfatteren har valgt å ikke nevne det stilltiende premisset av en grunn:

 • Forfatteren ser på premisset som universelt akseptert
 • Forfatteren håper på at leseren ikke får med seg premisset fordi det er kontroversielt
 • Forfatterens egen overseelse

Når vi analyserer burde vi følge prinsippet om en velvillig fortolkning. Dette betyr at vi tolker argumentet på best mulig måte slik vi tror forfatteren mente det dersom argumentet eller premissene ikke er helt klare.

Det viktigste er at det synes at du har gjort et ordentlig forsøk på å løse oppgaven.


ForeleserCarsten Hansen

EXPHILSEMINAR I

I hovedsak et hefte og mye halvkompetent tolkning av dansk.

Mer info om seminarvarianten
Det finnes en engelsk variant EXPHIL03E som går an å tas.

exphilsems1Første oppgave: 4-600 ord (ingen karakter).
Andre oppgave: 8-1000 ord
Det handler om å holde seg konsis innen en bredde på +-10%. Kravene er ikke så høye, bare det vises at du:

 • Har gjort et oppriktig forsøk på å løse oppgaven.
 • Er opprinnelig forfatter av teksten.
 • Holder innholdet nogenlunde relevant for problemstillingen.

Fokus burde være på de to bøkene (Exphil I g Exphil II) som er pensum og forelesningene. Semesteroppgaven veier tyngre enn hjemmeeksamen. Et godt resultat på semesteroppgaven er en god forsikring mot feil på eksamen. Sjekk emnesiden på CANVAS for å holde deg oppdatert på nytt som skjer (og frister).

exphilsems5

exphilsems4

exphilsems3

 1. Ikke et argument, heller en rekke påstander.
 2. Første delsetning en konklusjon, andre et premiss.
 3. Første setning en konklusjon. Andre setning et premiss.
 4. Siste setning en konklusjon. Første setning et premiss.
 5. Første setning en konklusjon. Andre setning et premiss.
  Underliggende premiss om at personen ønsker å gjøre det bra på jobbintervjuet.
 6. Ikke et argument, heller en rekke påstander.
  Første setning kan virke som en “lurekonklusjon”

exphilsems2

7. Første setning en konklusjon, andre og tredje premisser.
8. Ikke et deduktivt argument, heller en abduksjon (inference to the best explanation).
Premisset er sannsynlig, men ikke nødvendigvis sant. Andre setning en konklusjon. Første setning et premiss.

Abduksjon.png
Eksempel:
Dersom en turist/beboer/pensjonist i Gran Canaria forteller deg at de kommer fra Norge, er det rimelig å anta at de er fra Oslo. Det er ikke nødvendigvis sant, men det er mulig. Samme logikk gjelder #8. Dersom bussen er forsinket, er det rimelig å anta at den har problemer med motoren.

9. Første setning en konklusjon, andre og tredje premisser.
Tilnærmet samme struktur som #7.

Om argument
I første omgang undersøker vi om forholdet mellom premissene og konklusjonen(e) er logisk forsvarlig. Gitt at vi antar at premissene stemmer, følger da konklusjonen(e)? I etterkant går det an å undersøke om vi i utgangspunktet engang ønsker å akseptere premissene.


ForeleserCarsten Hansen