Konfidensintervall

Hovedsakelig små avvik fra presentasjonen

  • Tradisjonelt sett forholder vi oss til at populasjonen er uendelig stor.
    Det er praktisk vanskelig å få tall på hele populasjonen da det ofte står store logistiske og økonomiske utfordringer i veien.

  • Konfidensintervall som hypotesetesting
    Konfidensintervall gir oss samme konklusjon som en tradisjonell hypotesetesting (H0, 1). Dersom konfidensintervallet ikke dekker nullverdien (H0-verdien), vil p-verdien være mindre enn 0.05 (signifikansnivået).

Foreleser: Magne Thoresen

Ressurser
Presentasjon