Modul 2

Diverse ressurser for modul 2.

Anki er et gratis program for elektroniske flashcards. 

Mappe
https://drive.google.com/drive/folders/1_UfTcsFFlyUY_6P3tQo2qwLQ8QdUaFmB?usp=sharing

Kilder

  1. Complete Anatomy
  2. Thieme-atlas (Winkingskull)
  3. Histologyguide.org
  4. Teachmeanatomy.info
  5. Radiopaedia.org
  6. Kenhub.com

Lykke til!

PS: Gi gjerne beskjed om du ønsker å bidra med egne notater og/eller kjenner til flere gode ressurser!